2016. gads

  •        Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Learning”) No – 2015-1-LV01-KA203-013401, Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships Tiek īstenots. (2015-2017) (Karapetjana, I., Roziņa, G.)
  •        C&B/ Intercultural Flows between Cultures, Arts, Education & Business. KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Knowledge Alliances. Iesniegts. (Karapetjana, I., Roziņa, G.)
  •        Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A mulTilingual India CLIL@India. KA2- Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Capacity Building for HE. Iesniegts. (Karapetjana, I., Roziņa, G., Kuzmina, J.)
  •        Eiropas Komisijas un Eiropas parlamenta projekts Conference Interpreting (Veisbergs A.)
  •        Latviešu valodas gramatika, reģ. Nr. LU ZD2014/29903 (Kalnbērziņa, V., Vinčela, Z.)
  •        Eiropas Komisijas EMT (European Master’s in Translation) (Ločmele, G.)
  •        6. 21.04..-22.04. 2016. Projekta organizēšana 10 LU HZF Tulkošanas un Vācu MSP studentiem Gētes Institūta, Ventspils Augstskolas un LU organizētajā „Tulkotāju darbnīcā” „Jaunatnes literatūras tulkošana” Ventspils Augstskolā (Sproģe I.)