2017. gads

  1. Spirida, M., Bicjutko, T., I.Fībiga, 2017. – 2019. ERASMUS+ projekts "Studying Innovative Methods of Education for Languages through Theatrical Activities". //14 330 eiro (LU)
  2. Kalnbērziņa, V.   ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros topošā mācību satura ietvars, seminārs Augstskolā Turība, 2017. gada 18.augustā
  3. I.Karapetjana, G.Roziņa 2016.-2018. Pārnesamās prasmes mācību satura un valodas integrētai apguvei  Projekts ERASMUS+ Capacity Building for HE  Developing Content and Language Integrated Learning- resource and Training Centre for A Multilingual India CLIL@India”  30 992 eiro (LU)
  4. I.Karapetjana, G.Roziņa 2016-2017.  Interdisciplinārs pētījums.  Projekts ERASMUS+ Strategic partnership Project “Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Approach”  72 005 eiro
  5. Karapetjana I., Kuzmina J., Vinčela Z. Attīstības projekts Moodle mobilo un interaktīvo iespēju integrēšana Angļu filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu īstenošanā un programmu popularizēšana. LU attīstības projekts,  apstiprināts
  6. Karapetjana I., Šalme, A. Spirida, M., LU Attīstības projekts “HZF Lietišķās valodniecības centra sociālās atbildības iniciatīva mūžizglītības kontekstā” (LU attīstības projekts, apstiprināts).