2019. gads

  1. Erasmus+ projekts “Studying Innovative Methods of Education for Languages through Theatrical Activities”, 2017-1-FR01-KA204-037346, 1.11.2017.-30.10.2019.’(Struktūrfondu apguve: Spirida, M . (Snieguma finansējums) (eksperts), Bicjutko, T.
  2. LU Akadēmiskās attīstības projekta Baltic Journal of English Language, Literature and Culture 9. sējums’ (AAP Nr. 2019/27): izstrāde un tā vadīšana, Farneste, M.
  3. ERASMUS+ Capacity Building projekts “Mitigate the Impact of Fourth Industrian Revolution on Indian Society: EDUREFORM sadarbībā ar projekta autoru-iesniedzēju Čitkaras Universitāti (Indija) (Karapetjana, I, Roziņa), iesniegts 2019.g. februārī 609699-EPP-1-2019-1-IN-EPPKA2-CBHE-JP, Agreement Nr. 2019-2114/001-001 (projekta kopējā vērtība 989,825 EURO).
  4. HORIZON 2020 (Research and Innovation) projekta “Sustainable Alliances of Technology and Maritime Cultural Heritage for Development, Entrepreneurship, Empowerment and Action in Peripheral Costal Communities (SEACCOM) sadarbībā ar projekta autoru-iesniedzēju Porto Politehniskā institūta Starpkultūru komunikāciju centru (Portugāle). (Karapetjana, I., Roziņa, G.).
  5. HORIZON 2020 (Research and Innovation) projekta “The Creative Potential of Intercultural Relations Between Higher Education and Business through representations of Business-related Themes in Cultural Productions” sadarbībā ar projekta autoru-iesniedzēju Porto Politehniskā institūta Starpkultūru komunikāciju centru (Portugāle). (Karapetjana, I., Roziņa, G.).
  6. ERASMUS+ Capacity Building projekta “Teaching in an Additional Language in Higher Education: Challenges and Solutions for Multilingual Practices (TIALHE) sadarbībā ar projekta autoru-iesniedzēju Milānas Universitāti (Itālija). (Karapetjana, I., Roziņa, G.).
  7. LZP Fundamentālie un lietišķie pētījumi projektu konkurss. Iesniegts projekts Rīgas pilsētvides sociolingvistiskā identitāte publiskajās zīmēs/Sociolinguistic Identity of Riga City Urban Signscape (Nr. lzp-2019/1-0292). (Karapetjana, I., Roziņa, G., Kuzmina, J, (snieguma finansējums) Spirida, M. (snieguma finansējums), Lapa, L.T.), 2019.g.
  8. ERASMUS+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices, KA203 - Strategic Partnerships for higher education, "Innovative Teaching in Intercultural Media Education", Iesniegts VIAA 02.2019. Kuzmina, J (snieguma finansējums).