Intensīvie angļu valodas kursi

ANGĻU VALODAS INTENSĪVAIS KURSS A2 LĪMENIM

LVC kursu īstenošanas pamatā ir Eiropas Padomes dokumenta Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei (EKPVA) principi.
LVC piedāvā iespējami īsākā laika periodā uzlabot angļu valodas zināšanas un prasmes un aicina apmeklēt ANGĻU VALODAS INTENSĪVOS KURSUS PAMATA LĪMENIM, kas notiks 2021. gada augustā, 4 reizes nedēļā -  no pirmdienas līdz ceturtdienai (18.00 – 20.15) HZF telpās, Visvalža 4a, Rīgā.
Valodu apmācības kurss paredzēts tiem interesentiem, kuru zināšanu līmenis jau sasniedzis A1+. Kursa mērķis ir attīstīt klausītāju lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes pamata līmeņa 2.pakāpē (A2), lai varētu vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un zināmām profesionālām tēmām, lasīt un saprast vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztvert un saprast dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus. Kursa laikā ar gramatikas, leksikas, izrunas un pareizrakstības vingrinājumu palīdzību klausītāji lieto apgūto valodu dažādās komunikatīvās situācijās un uzdevumos, tādējādi nostiprinot tās lietojumu kontekstā. Vienas nodarbības ilgums ir 3 akadēmiskās stundas. Kursu ilgums ir 12 nodarbības (36 akadēmiskās stundas).
 

Pilna cena par kursu: 186,- EUR*

*Saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli" 52.panta 1.daļas 12.punktu un saistošajiem MK noteikumiem, PVN nav jāpiemēro interešu izglītības kursiem, ko valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes sniedz valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.
 

Grupa tiek uzskatīta par nokomplektētu, ja ir pieteikušies vismaz 8 klausītāji. Ja grupa netiek nokomplektēta, bet ir samaksāts par kursu, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz klausītāja kontu.

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa (pieejama šeit)

Ja rodas jautājumi, rakstiet Margaritai Spiridai uz e-pastu ritaspirid@gmail.com

Ja nezināt savu valodas līmeni, piedāvājam izmantojot online testu, lai noteiktu kāds ir Jūsu valodas līmenis! Angļu valodai iesakām izmantot 

Free Practice Tests for learners of English

Englishjet (Level Test)

 

ANGĻU VALODAS INTENSĪVAIS KURSS B2 LĪMENIM

LVC kursu īstenošanas pamatā ir Eiropas Padomes dokumenta Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei (EKPVA) principi.
LVC piedāvā iespējami īsākā laika periodā uzlabot angļu valodas zināšanas un prasmes un aicina apmeklēt ANGĻU VALODAS INTENSĪVOS KURSUS VIDĒJAM LĪMENIM, kas notiks 2021.g. augustā., 4 reizes nedēļā -  no pirmdienas līdz ceturtdienai (18.15 – 20.30) HZF telpās, Visvalža 4a, Rīgā.  
Valodu apmācības kurss paredzēts tiem interesentiem, kuru zināšanu līmenis jau sasniedzis B1+. Kursa mērķis ir attīstīt klausītāju lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes vidējā līmenī (B2), lai varētu sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasīt un saprast dažāda satura tekstus, uztvert un saprast dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūts vārdu krājums un gramatiskās struktūras, kas nepieciešamas gan mutvārdu, gan rakstiskai saziņai. Komunikatīvā valodas mācīšanas metodika palīdzēs klausītājiem precīzi izteikties mērķvalodā. Vienas nodarbības ilgums ir 3 akadēmiskās stundas. Kursu ilgums ir 12 nodarbības (36 akadēmiskās stundas).
 

Pilna cena par kursu: 186,- EUR*

*Saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli" 52.panta 1.daļas 12.punktu un saistošajiem MK noteikumiem, PVN nav jāpiemēro interešu izglītības kursiem, ko valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes sniedz valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.
 

Grupa tiek uzskatīta par nokomplektētu, ja ir pieteikušies vismaz 8 klausītāji. Ja grupa netiek nokomplektēta, bet ir samaksāts par kursu, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz klausītāja kontu.

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa

Ja rodas jautājumi rakstiet Margaritai Spiridai uz e-pastu ritaspirid@gmail.com

 

Ja nezināt savu valodas līmeni, piedāvājam izmantojot online testu, lai noteiktu kāds ir Jūsu valodas līmenis! Angļu valodai iesakām izmantot

Free Practice Tests for learners of English

Englishjet (Level Test)