Russian Language Intensive Course/ Krievu valodas intensīvais kurss

RUSSIAN LANGUAGE INTENSIVE COURSE COLLOQUIAL RUSSIAN”


Colloquial Russian” is a new intensive course of the Russian language at the University of Latvia! It aims at activating and enhancing speaking skills in various situations of daily communication. The course materials are intended for those who have already started learning Russian and have A1-A2 level, but experience difficulties in spoken communication. Experienced teachers will help you learn how to confidently initiate a conversation in Russian, get the information you need, discuss various interesting topics related to Russian culture and the life of modern Russia. The course also offers an opportunity to reinforce and deepen the knowledge of Russian grammar, build a better vocabulary, improve pronunciation. 

To enrol please use our registration form

If you have any questions do not hesitate to contact Margarita Spirida ritaspirid@gmail.com

  • Course fee: 186 EUR (including VAT) Payment should be made on enrolment before the start of the course.
  • Course duration: 36 academic hours
  • Course schedule:  August 2021 (Monday through Thursday 17:30 – 20:00)

Please note that our courses require the minimum number of 8 students to run.

If a course is cancelled due to insufficient numbers, you will be notified before the course date and a full refund of the amount paid will be made.

KRIEVU VALODAS INTENSĪVAIS KURSS 

"Krievu sarunvalodas kurss" ir jauns intensīvs krievu valodas kurss Latvijas Universitātē! Kursa mērķis ir pilnīgot mutvārdu saziņas prasmes dažādās komunikatīvās ikdienas situācijās. Kursa materiāli ir paredzēti interesentiem, kuri jau sākuši mācīties krievu valodu un ir sasnieguši A1-A2 valodas zināšanu līmeni, bet kam valodas lietojums dažādās saziņas situācijās sagādā grūtības. Pieredzējuši instruktori palīdzēs Jums iemācīties viegli  iesaistīties sarunā krieviski, iegūt Jums nepieciešamo informāciju, apspriest dažādas interesantas tēmas, kas saistītas ar krievu kultūru un dzīvi mūsdienu Krievijā. Kurss nodrošina iespēju padziļināt gramatikas zināšanas, apgūstot to komunikatīvā kontekstā, paplašināt vārdu krājumu, uzlabot izrunu. 

 
  • Kursa ilgums: 36 akadēmiskās stundas (12 nodarbības)
  • Nodarbību laiks: 2021.g.augusts, 4x nedēļā (pirmdiena - ceturtdiena plkst. 17.30 -20.00) LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a
  • Pilna cena par kursu: 186,- EUR*
     

Grupa tiek uzskatīta par nokomplektētu, ja ir pieteikušies vismaz 8 klausītāji.

Ja grupa netiek nokomplektēta, bet ir samaksāts par kursu, nauda tiek pārskaitīta atpakaļ uz klausītāja kontu.

Lai pieteiktos kursiem, ir jāaizpilda pieteikuma anketa

Ja rodas jautājumi, rakstiet Margaritai Spiridai uz e-pastu ritaspirid@gmail.com

 

*Saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli" 52.panta 1.daļas 12.punktu un saistošajiem MK noteikumiem, PVN nav jāpiemēro interešu izglītības kursiem, ko valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes sniedz valsts, pašvaldību vai valsts akreditēto privāto izglītības iestāžu skolēniem, audzēkņiem vai studentiem.