Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2016. gads
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.04.2016

Organizētās konferences

·         Trešais starptautiskais simpozijs Valoda starptautiskai komunikācijai, Rīga, 2016.gada 26.-27.maijam. 

·         LU 74.konferences Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija (Veisbergs A.), 2016.gada 8.februārī.

 

 Dalība konferencēs ar referātu

 

1. Brēde, M. Izcēluma fonētiskais aspekts publiskajā runā. LU 74.konference 2016.gada 8.februārī.

2. Apse, V. Mīti un realitāte par studentu publiskās runas prasmēm angļu valodā. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.

3. Kalnbērziņa, V. un Polianoviča, N. Ortogrāfiskās kompetences veidošana un vērtēšana. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.

4. Kalnbērziņa,V. un Kunda, T. B1 un B2 līmeņa angļu valodas apguvēju vārdu krājuma biežuma profili. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī

5. Karapetjana, I. un Roziņa, G. Pārnesamās prasmes studentu nodarbinātības veicināšanai starpdisciplinārā skatījumā. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.

6. Liepiņa, D. Insight into  Designations of Corporate Strategies in the English Language. Starptautiskā zinātniskā konference XXVI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI , Daugavpils Universitāte, 2016 gada janvārī.

7. Liepiņa, D. Zoomorfā metafora biznesa terminoloģijā. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.

8. Ločmele, G. Latviešu valodas konkurētspējas izpausmes reklāmā. LU 74. zinātniskā konference. 2016. gada 8. februārī.

9. Karpinska, L. Skaidrojošās divvalodu vārdnīcas: angļu-latviešu "Password" vārdnīcas gadījuma izpēte. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.

10. Placinska, A. M. Rozenbergas ieguldījums Spāņu un Latīņamerikas literatūras tulkošanā. LU 74.konference 2016.gada 12.februārī.

11. Roziņa, G., un Karapetjana, I. Epistemic Modality in Communication. 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference  „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums”, 2016.gada 17.-18.martam.

12. Sokolova, I. Komunikatīvā kompetence un emocijas. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.

13. Veisbergs A. Frazeoloģija un frazeoloģismi – teorija un prakse Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā. Starptautiskās zinātniskās konference “Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvumsLU HZF, 2016. gada 17.martā.