2016. gads

Organizētās konferences

·         Trešais starptautiskais simpozijs Valoda starptautiskai komunikācijai, Rīga, 2016.gada 26.-27.maijam. 

·         LU 74.konferences Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija (Veisbergs A.), 2016.gada 8.februārī.

 

 Dalība konferencēs ar referātu

 1. Apse, V. Mīti un realitāte par studentu publiskās runas prasmēm angļu valodā. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.
 2. Brēde, M. Izcēluma fonētiskais aspekts publiskajā runā. LU 74.konference 2016.gada 8.februārī.
 3. Kalnbērziņa, V. un Polianoviča, N. Ortogrāfiskās kompetences veidošana un vērtēšana. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.
 4. Kalnbērziņa,V. un Kunda, T. B1 un B2 līmeņa angļu valodas apguvēju vārdu krājuma biežuma profili. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī
 5. Liepiņa, D. Insight into  Designations of Corporate Strategies in the English Language. Starptautiskā zinātniskā konference XXVI ZINĀTNISKIE LASĪJUMI , Daugavpils Universitāte, 2016 gada janvārī.
 6. Kalnbērziņa, V. Local Lecturers, International students and their linguistic compatibility, Language for International Communication, Riga on May 26 - 27, 2016,
 7. Kalnbērziņa, V. Code switching strategies in academic environment, 2nd International Conference on Communication accross cultures, September 29, University of Social Sciences, Varšava, Polija.
 8. Liepiņa, D. Zoomorfā metafora biznesa terminoloģijā. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.
 9. Ločmele, G. Latviešu valodas konkurētspējas izpausmes reklāmā. LU 74. zinātniskā konference. 2016. gada 8. februārī.
 10. Karpinska, L. Skaidrojošās divvalodu vārdnīcas: angļu-latviešu "Password" vārdnīcas gadījuma izpēte. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.
 11. Roziņa, G., un Karapetjana, I. Epistemic Modality in Communication. 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskā zinātniskā konference  „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums”, 2016.gada 17.-18.martam.
 12. Karapetjana, I. un Roziņa, G. Pārnesamās prasmes studentu nodarbinātības veicināšanai starpdisciplinārā skatījumā. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.
 13. E.Zaura, I.Henkuzena, I. Karapetjana, S.Ribreiro , G.Rozina, C.Tavares. Soft Skills in World of Work: Applied Linguistics’Approach, Starptautiskais simpozijs Language for International Communication: Interdisciplinary Perspective, Rīga, 2016.g. 26-27. maijs,LU, Latvija 
 14. B. Rudevska, G. Roziņa, I. Karapetjana “Interpretation of the Concept Gender in Legal Discourse” Konference-forums Translation and Gender 2016.g. 30. septembris. LU, Rīga
 15. Karpinska, L. “Headword Lists of English-Latvian Dictionaries Published till 1940”, 3. starptautiskais simpozijs “Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on International Languages for Scientific and Professional Capacity Building”, LU, HZF, Rīga, 2016. gada 26.-27. maijs.
 16. Karpinska, L. “Analysis of Equivalents in English-Latvian and Latvian-English Dictionaries of Legal Terms”, Ļubļinas Jāņa Pāvila II Universitātes starptautiskā zinātniskā konference Linguistics Beyond and Within, Lubļina, Polija, 2016. gada 20.-21. oktobris.
 17. Kuzmina, J. 11th International Symposium on Teaching English at Tertiary Level: Rethinking ELT in Higher Education, 2016.gada 9.-10. decembrī, Honkongas Politehniskā universitāte, Honkonga, Ķīna, referāts “EAP at Postgraduate Level: Weaving Communicative and Research Competences
 18. Ločmele, G., Mousten B. Referāts “A Tale of Two Branded Cities: Latvian Riga and Danish Aarhus”. MTIP 2016 Conference. Rīga, RTU. 2016.g. 11.-13. maijs
 19. Ločmele, G., Gizeleza, H. Referāts “Reklāmas valodas īpatnības latviešu medicīnas žurnālos (1989-2014)”. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepājas Universitāte, Liepāja. 1.-2. decembris
 20. Placinska, A. M. Rozenbergas ieguldījums Spāņu un Latīņamerikas literatūras tulkošanā. LU 74.konference 2016.gada 12.februārī.
 21. Placinska, A. 2016.g. 14-15.aprīlī. Daugavpils Universitātes 58. Starptautiskā  zinātniskā  konference, Referāta tēma: „ Las estrategias de la cortesía verbal en el español”
 22. Placinska, A. 2016.g. 2-6 augusts.7. A.Placinskas dalība ar referātu VII. Starptautiskajā Himanitāro zinātņu simpozijā, Paragvajas Universitāte UniNorte, Paragvaja, Asunsiona, 2-5,augusts,2016.g., 200 vai 240 Eiro, precīzi neatceros. Referāta tēma "la presencia de la literatura hispana en las traducciones al leton".
 23. Sokolova, I. Komunikatīvā kompetence un emocijas. LU 74.konference 2016.gada 4.februārī.
 24. Veisbergs A. Frazeoloģija un frazeoloģismi – teorija un prakse Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā. Starptautiskās zinātniskās konference “Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvumsLU HZF, 2016. gada 17.martā.
 25. Veisbergs, A. Referāts “The Shifts in Translation Policies  in Latvia during the Soviet and German Occupations in Latvia (1939-1945) ”. Perspectives of Baltic Philology III. International Conference “The Apocalypse and the Ends of the Worlds” Poznaņa. 16-17.6.2016.
 26. Veisbergs, A. Referāts “Change of Lexical and Phraseological Meaning in Latvian (Reasons, Speed, Consequences)”. Viļņas Universitātes Jablonska starptautiskā konference. 23.9.2016.
 27. Veisbergs, A. Plenārreferāts “Gender and translation – what can go wrong” starptautiskā konferencē “Gender and Translation”. Riga LU. 30.9.2016.
 28. Veisbergs, A. Referāts “Phraseology in General Bilingual Dictionary: Idioms as Equivalents of Single Words” . Starptautiskā konferencē Fraseologia Contrastiva. Milan: Universita degli Studi di Milano. 9-11.11. 2016.
 29. Vinčela, Z. Canadian Dollar in British and American English Texts: Corpus-Based Study. Starptautiskā zinātniskā konferencē International Languages for Scientific and Professional Capacity Building LINCS2016, 2016. g. 26. – 27. maijam, LU, HZF, referāts.
 30. Vinčela, Z. On Issues in Student-Composed Text Corpus Creation. Starptautiskā zinātniskā konference Language Studies for the 21st Century: from Sound to Text 2016. gada 15. septembrī, Viļņā Lithuanian University of Educational Sciences:  tēzes un referāts.