2017. gads

Organizētās konferences

LU 75. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas

Starptautiskā Baltijas reģiona Kanādas studiju konference (2018. g.5. oktobrī)

 1. Bicjutko, T.  “The Use of Personal Experience Narrative in Academic Writing”, 3. starpt. ICS konference (The Third International Conference on Communication Styles) Krosno, Polijā 22.-24.10.2017.
 2. Bicjutko, T. “The Use of Discourse Markers in Tertiary Level Essays” Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes starptautiskajā zin. konferencē „XXVII zinātniskie lasījumi”, Daugavpils 2017.g. 26.-27. janvārī;
 3. Bicjutko, T. “To the question of academic writing formality” Poltavas Korolenkas Nacionālās Pedagoģiskās Universitātes starpt.zin.konf.  “Augstskolas pegagoģija: stratēģija, perspektīvas attīstībai, labākās prakses” (“Педагогiка вищоi школи: стратегiя, переспективи розвитку, передовий досвiд”) Poltava, Ukraina 21.11.2017.
 4. Bicjutko, T. „Koherence studentu domrakstos” LU 75. konferencē LU HZF Anglistikas nodaļas Valodniecības sekcijā 2017. g. 24. februārī;
 5. Bicjutko, T., Spirida, M. "Clubbing with Intent: Why We Need a Canadian Book Club " starptautiskā zinātniskā konference 2017.g. 07. oktobris “3rd International Kaunas Conference on Canadian Studies”, Kauņas universitātē, Lietuvā.
 6. Apse, V. ,  M. Farneste "Use of Linking Adverbials in Essays of Non-native Speakers from Different Cultures" starptautiskā konferencē “XXVII Scientific Readings” 2017. gada 26.-27. janv., Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija
 7. Kalnbērziņa, V.   ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros topošā mācību satura ietvars, seminārs Augstskolā Turība, 2017. gada 18.augustā
 8. Roziņa, G., Karapetjana I. Communication in Professional Discourse: Linguistic Ecology Perspective, Staptautiskā zinātniskā konference “ Professional Discourses-1: Representation in Readers and Dictionaries, in Research and Education” . Baltkrievijas valsts universitāte, Minska, Baltkrievija, 2017. gada   28.-30.septembris 
 9. Roziņa, G., Karapetjana I. Linguistic Ecology: Theoretical Framework LU 75. konference HZF Anglistikas nodaļas Valodniecības sekcija 2017.gada 25. janvārī
 10. Karpinska, L. “Evolution of English-Latvian-English Dictionaries of Legal Terms (1991-2016)”, Daugavpils Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “XXVII Zinātniskie lasījumi”, Daugavpils, 26.-27.01.2017.
 11. Kuzmina, J. “Genre Analysis Frameworks in Organisational Discourse” 2017., septembris, Baltkrievijas Valsts Tehniskā Universitāte, Minska Baltkrievija, 1. starptautiskā zinātniskā konference “Profesionālie diskursi: pētniecība un izglītība”
 12. Kuzmina, J. “Grammatical Peculiarities of Cordis Project Reports” 2017. februāris, LU 75. konference,
 13. Roziņa, G. Organizēta HZF Anglistikas nodaļas Valodniecības sekcijas zinātniskā konference sadarbībā ar Latvijas Banku kā darba devēju LU 75. konferences ietvarā 2017. gada 25. janvārī, Rīgā.
 14. Veisbergs, A. Referāts “Interference and Translation”. )”. 4th International Conference of Translation Studies “Translation: Sameness, Likeness and Match”. Viļņas Universitāte 05.-06.10.2017.
 15. Veisbergs, A. Referāts Translation Policies in Latvia as a Reflection of Occupational Policies (1940-1945). Conference on Baltic Studies in Europe. Riga LU. 21.6.2017.