2019. gads

Organizētās konferences:

Starptautiskās zinātniskā konference Language for International Interaction. LINCS 2019, Symposium of International Communication Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building, g.2019.g. 11.-12. aprīlis, Rīga, LU

LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas

 1. Farneste, M., Apse, V., Vinčela, Z., Bicjutko, T. Valoda un komunikācija: angļu valodā studējošo rakstīto akadēmisko tekstu korpusu izpēte.
 2. Bicjutko, T. A Linguistic Analysis of English   Publications by University of Latvia Scholars.
 3. Dalība konferences Language for International Interaction. LINCS 2019, Symposium of International Communication Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building, g.2019.g. 11.-12. aprīlis, Rīga, LU organizācijā; Leine, A. Bicjutko, T., Ločmele, L. Beļicka, L.
 4. Apse, V., Farneste, M. Task-Based Independent Learning of Tense, Aspect and Voice of Verbs at Tertiary Level.
 5. Pētnieciskās grupas “Valoda un komunikācija: angļu valodā studējošo rakstīto akadēmisko tekstu korpusu izpēte” (M. Farneste, V. Apse, L. Lapa, Z. Vinčela, T. Bitjutko), projekta noslēguma ziņojums,
 6. Kalnbērziņa, V. Implementation of CLIL into the state curriculum in Latvia International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME19) FH Bielefeld-University of Applied Sciences March 21-22, 2019.
 7. Pētnieciskās grupas “Valoda kā etnokultūras piederība ekolingvistikasskatījumā (I.Karapetjana, G.Roziņa, J. Kuzmina (snieguma finansējums), M.Spirida (snieguma finansējums), V.Kalnbērziņa. J.Čerņevska (snieguma finansējums) : projekta noslēguma ziņojums
 8. Karapetjana, I. “ Multicultural Aspects of Discourse Analysis”.  starpt.zin. konferencē  International Conference on Interculturalism and Multiculturalism,  2019.gada 28.-30. marts Porto Politehniskā institūta starpkultūru centrs (Portugāle).
 9. Karapetjana. I. Latvian or English - Language Situation in Academic and Scientific Domains in Latvia
 10. LU 77. Starptautiskā zinātniskā konference, Valodniecības sekcija, (sekcijas darba vadītāja prof. Karapetjana, I,):   2019. gada 30. janvārī
 11. Karpinska, L., Liepiņa, D., Mozere, R. “Interaction of Languages in the Development of Latvian Legal Terminology”.
 12. Karpinska, L. General English-Latvian Dictionaries in the Age of Electronic Lexicography.
 13. Pētnieciskās grupas “Valodu mijiedarbība latviešu valodas juridiskās terminoloģijas veidošanās procesā  (L.Karpinska, D. Liepiņa, R.Mozere), projekta noslēguma ziņojums
 14. Kuzmina, J. (snieguma finansējums), Vinčela.Z. Materials Development for Technology-Enhanced Teaching of English Theoretical Grammar and Phonetics.
 15. Kuzmina J.(snieguma finansējums) INTED 2019, Selecting Mobile and Web-Based Applications to Teach English Grammar at Tertiary Level; Valensija, Spānija. 10. 03.2019,.
 16. Kuzmina, J. (snieguma finansējums) ICERI 2018, Selecting a Blended Learning Model for Teaching English Theoretical Grammar at Tertiary Level, Sevilija, Spānija. 10. 11.2019,
 17. Roziņa, G. “ Paralinguistic Perspective on Cross-Cultural Communication in Professional Setting” starpt.zin. konferencē  International Conference on Interculturalism and Multiculturalism,  2019.gada 28.-30. marts Porto Politehniskā institūta starpkultūru centrs (Portugāle).
 18. Roziņa, G.   Interactional Competence: the Perspective of Cross-Cultural Pragmatics.
 19. Farneste, M., Apse, V., Vinčela, Z., Bicjutko, T. Valoda un komunikācija: angļu valodā studējošo rakstīto akadēmisko tekstu korpusu izpēte.
 20. Vinčela, Z. Language Learner Corpus Creation Issues”.
 21. Kuzmina, J. (snieguma finansējums), Vinčela.Z. Materials Development for Technology-Enhanced Teaching of English Theoretical Grammar and Phonetics.
 22. Vinčela, Z. Trokšņa ilguma variāciju vizualizācija angļu valodas izrunas mācīšanā augstskolā” 13. Starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības konferencē” no 2019.g. 11. – 13. martam Starptautiskā tehnoloģiju, izglītības un attīstības akadēmija (Spānija).
 23. Pētnieciskās grupas “Valoda un komunikācija: angļu valodā studējošo rakstīto akadēmisko tekstu korpusu izpēte” (M. Farneste, V. Apse, L. Lapa, Z. Vinčela, T. Bitjutko), projekta noslēguma ziņojums,