Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
2016. gads
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.04.2016

1. Brēde, M. Phonetic aspect of prominence in public speaking. Contrastive and Applied Linguistics XVI, Rīga, pp. 6 – 17.

2. Ločmele, G. Translated Advertising in Latvia as a Reflection of the Attitude towards the Latvian Language. Sastatāmā un lietišķā valodniecība. Zinātniskie raksti. .XVI sējums. Red. A. Veisbergs. Rīga, 2016. 25 lpp.

3. Ločmele, G. Translator’s Role in Advertisement Translation in Latvia of 1920s and 1930s. Meaning in Translation: Illusion of Precision.L.Ilynska and M. Platonova (red.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 81 -99.

4. Ločmele, G. Book review. Ildikó Horváth. 2012.  Interpreter Behaviour: A psychological approach. Budapest: Hang Nyelviskola Bt. | ISBN 978-963-08-4976-0. Vertimo Studijos. Vilnius.

5. Roziņa, G. , Karapetjana, I. Systemic Functional Linguistic Theory and Discourse Research. Pieņemts publicēšanai Regensburg (Germany): Sprachlit

6. Roziņa, G. Pragmalinguistic Perspective in Discourse Theory. Pieņemts publicēšanai Regensburg (Germany): Sprachlit

7. Auziņa,I., Vaivade, V., Šalme, A., Berķe, M., Lazareva, A. Laipa. Latviešu valoda pieaugušajiem. A2 līmenis; mācību līdzekļu komplekts. Rīga: Latviešu valodas aģentūra (Sagatavots izdošanai).

8. Šalme, A., Anspoka, Z., Vaivade, V. Komunikatīvā pieeja valodas apguvē. Monogrāfija. [Plānots izdot 2016. gadā]. Rīga: LVA, 120 lpp.

9. Veisbergs A. Translationese, Translatorese, Interference. L. Ilynska, M.Platonova (Eds.) Meaning in Translation: Illusion of Precision. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 25.-52.lpp.

10. Veisbergs A. Abbreviation in Latvian –Past and Present Tendencies, Spelling and Pronunciation. Contrastive and Applied Linguistics. Vol.16. Riga: LU SLVN. 98.-111.lpp. ISBN 978-9934-8531-3-5

11. Veisbergs A. The Translation Scene in Independent Latvia Between the Wars (1918–1940). Vertimo Studijos. 106.-129.lpp.            ISSN 2029-7033.

12. Veisbergs A. Frazeoloģija un frazeoloģismi – teorija un prakse Mīlenbaha-Endzelīna vārdnīcā. Starptautiskās zinātniskās konferences “Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums” referātu tēzes. Rīga: LU. 69.lpp.