Jaunumi

Seminārs latviešu valodas skolotājiem. Drāmas elementu izmantošana latviešu valodas nodarbībās

Tehnoloģijas, izglītība un attīstība

Lietišķās valodniecības centrs uzsāk SIMELTA projekta publicitātes seminārus

Saprašanās māksla

Projekta SIMELTA seminārs Amaldā, Portugālē

Seminārs angļu valodas skolotājiem. Drāmas elementu izmantošana angļu valodas nodarbībās

Multilingvālā identitāte un izglītība

LVC aicina iesniegt oriģinālus zinātniskos rakstus publicēšanai žurnālā Baltic Journal of English Language, Literature and Culture (BJELLC)

Projekta SIMELTA pirmā tikšanās vizīte Bordo, Francijā