Jaunumi

Lietišķās valodniecības centra vadošās pētnieces profesore Gunta Roziņa un profesore Indra Karapetjana ir publicējušas zinātnisku rakstu starptautiski recenzējamā rakstu krājumā Indijā

Tiek īstenots Erasmus+ 2. pamatdarbības (Key Action 2) Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā (partnervalstīs) (Capacity building in Higher education (in Partner Countries) projekts

Lietišķās valodniecības centra sociālās atbildības iniciatīva mūžizglītības kontekstā

Humanitāro zinātņu fakultātē notiks Erasmus + projekta “Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve” noslēguma seminārs

Tiek īstenots ERASMUS+ projekts STUDYING INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION FOR LANGUAGES THROUGH THEATRICAL ACTIVITIES

Nāc mācīties portugāļu valodu!

LU HZF Lietišķās valodniecības centrā ir noslēgusies LCCI lietišķās angļu valodas eksāmenu vasaras sesija un uzsākta rudens sesija

LVC aicina mācīties portugāļu valodu

Noslēdzas Latviešu valodas un kultūras vasaras skola 2017