Jaunumi

LU notiks Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerības projekta "Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve" Vasaras skola

LVC vadošās pētnieces un Anglistikas nodaļas profesores Indras Karapetjanas vizīte Centrālās Oklahomas Universitātē

Ir īstenots Erasmus+ Capacity Building for Higher Education projekta Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for A mulTilingual India 1.posms

LU tiek īstenots Erasmus+ programmas KA2 Stratēģiskās partnerības projekts "Pārnesamās prasmes zobārstniecībā: satura un valodas integrētā apguve"

Dr.philol. Lauras Karpinskas vieslekcija Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmas „Tulkošana” studentiem

Dr. philol. Vitas Kalnbērziņas vizīte Umeo universitātē

Konference "Komunikācija starp kultūrām: Globālās identitātes, angļu valodas un kompetences akadēmiskā un darba kontekstā"

Konference “Linguistics Beyond And Within”

Pearson Test of English General – iespēja skolēniem un skolotājiem