ISCAP – School of Accounting and Administration of Porto

Pēc Porto Politehniskā institūta Starpkultūru komunikācijas izglītības centra (Portugāle) ielūguma HZF Lietišķās valodniecības centra (LVC) vadošās pētnieces un Anglistikas nodaļas profesores Indra Karapetjana un Gunta Roziņa nolasīja lekciju ciklu “Profesionālā saziņa un tās pragmatiskais un diskursīvais raksturojums” šīs mācību iestādes studentiem laikā no š.g. 29. aprīļa līdz 4. maijam.

HZF Anglistikas nodaļa, LVC un Porto Politehniskā institūta Starpkultūru komunikācijas  izglītības centrs īsteno  produktīvu akadēmiski-zinātniska rakstura sadarbību jau vairāku gadu garumā. Šo sadarbību raksturo iegūtā akadēmiskā un zinātniskā darba savstarpējā pieredze, kas ir īstenojusies gan  kopīgi veiktajos pētījumos profesionālās saziņas jomā,  starptautisku projektu īstenošanā, gan zinātnisko rakstu publikācijās Portugālē un Latvijā atzītos zinātnisko rakstu krājumos. Piemēram, 2018.gadā rakstu krājumā “Cultura & Negócios. Fluxos criativos entre culturas, investigação & empress”. (Clara Sarmento, Sandra Ribeiro (eds.), Porto: VidaEconómica  atrodamas trīs publikācijas: “Erasmus+ Project ‘Transversal Skills in Dentistry: Content and Language Integrated Learning Approach’” (Indra Karapetjana, Gunta Roziņa, Ieva Henkuzena, Egija Zaura, Sandra Ribeiro, Clara Sarmento), “Transversal Skills in the World of Work: A Perspective from Applied Linguistics” (Indra Karapetjana, Gunta Roziņa, Ieva Henkuzena, Egija Zaura, Sandra Ribeiro, Clara Sarmento) un “English Language and Dentistry Integrated Learning: Methodology Framework” (Indra Karapetjana, Gunta Roziņa).

Iegūtās zinātniskās atziņas izriet no veiktajiem pētījumiem, kas atbilst LU HZF projekta “Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija”  Anglistikas nodaļas apakšprojekta “ Valoda un literatūra starpkultūru komunikācijā” uzdevumiem, par  kuru rezultātiem regulāri tiek ziņots gan starptautiskās zinātniskās konferencēs, gan akadēmiskajā sadarbībā ar partneraugstskolām gan Latvijā, gan ārzemēs.

Dalīties